Papiroflexia

                  Iker Rodriguez “Tiburón” (3ºA)

A primeira figura de papiroflexia que fixemos en 3º partindo dun cadrado, foi este tiburón que construímos grazas a un vídeo-tutorial de youtube.

Este tiburón que aparece na imaxe de arriba, foi feito por un dos nosos compañeiros de 3º ESO A, chamado Iker Rodríguez.

Adxuntamos o vídeo-tutorial co cal completamos o tiburón.

Listado de materiais que usaremos en Plástica

Pencils

“Pencils”, imaxe feita por Elle * Creative Commons BY

 • Bloc de debuxo ou láminas Din-A4
 • Carpeta ou arquivador
 • Portafolios para entregar os traballos
 • Lapis 2B
 • Portaminas 0,5 mm. Mina HB
 • Goma de borrar
 • Escuadra, cartabón e regra
 • Compás
 • Pinturas á cera
 • Témperas e dous pinceis fino e groso que se indicaran na clase
 • Material de reciclaxe, como periódicos, revistas, cartóns, etc.
 • Cartolinas
 • Pegamento
 • Te s o i r a s
 • Lapis de memoria ou disco duro externo para gardar e entregar documentos informáticos

Papiroflexia

Algunhas figuras de papiroflexia para facer en pdf

 

Algunhas figuras de papiroflexia para facer en youtube

 

Bibliografía sobre papiroflexia

 • Como hacer figuras de papel, Julián González García-Gutiérrez, Hermann Blume Ediciones, Madrid, 1991
 • Enciclopedia de Origami, Nick Rovinson, Ed. Acanto, Barcelona, 2005
 • Crear y jugar con papiroflexia, MICHAEL G. LaFosse, Ediciones Tutor, Madrid, 2006
 • Papiroflexia <<Origami>> para expertos, Kunihiko Kashaara e Toshie Takahana, Ediciones EDAF, Madrid, 2007

Actividades previstas na programación didáctica para 3º da ESO

Actividades previstas na programación didáctica para 1º da ESO

EXPRESIÓN PLÁSTICA

 1. Analizar imaxes → punto, liña e plano

 2. Composicións → formas orgánicas → punto, a liña e plano → distintos graos de dureza, distintas posicións do lapis de grafito ou de cor

 3. Composicións → rítmicas → punto, liña e plano

 4. Composicións → emocións básicas → claroscuro, liñas, puntos, texturas, cores, etc.

 5. Composicións → xeométricas → proporción, equilibrio e ritmo

 6. Coñecer as cores primarias e secundarias

 7. Coñecer as características da cor (saturación, tono e luminosidade)

 8. Composicións → cores quentes e fríos

 9. Diferenciar texturas táctiles e visuais

 10. Composicións → texturas táctiles e visuais → figurativas ou abstractas

 11. Traballo co lapis de grafito

 12. Traballo con ceras

 13. Traballo con lapis acuarelable

 14. Traballo con papel (colaxe)

 15. Coidar a aula

 16. Usar materiais reciclados

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

 1. Crear imaxes de distinto grao de iconicidade a partir dun referente real figurativo

 2. Deseñar símbolos e iconas

 3. Crear unha pequena tira cómica

 4. Analizar os elementos que interveñen na comunicación visual

 5. Distinguir as funcións que predominan en mensaxes visuais e audiovisuais

DEBUXO TÉCNICO

 1. Trazar rectas que pasan por puntos

 2. Trazar rectas paralelas, transversais e perpendiculares

 3. Construír unha circunferencia lobulada

 4. Dividir a circunferencia en seis partes iguais

 5. Debuxar o hexágono regular e o triángulo equilátero

 6. Identificar os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na escuadra e no cartabón

 7. Sumar e restar ángulos con compás

 8. Construír a bisectriz dun ángulo

 9. Sumar ou restar segmentos con compás e con regra

 10. Trazar a mediatriz dun segmento

 11. Dividir un segmento en partes iguais

 12. Explicar por escrito, os exemplos máis comúns de lugares xeométricos

 13. Clasificación de triángulos

 14. Constrúir un triángulo coñecendo dous lados e un ángulo, ou dous ángulos e un lado, ou os seus tres lados

 15. Debuxar un triángulo rectángulo coñecendo a hipotenusa e un cateto

 16. Clasificación de cuadriláteros

 17. Construír paralelogramos coñecendo dous lados consecutivos e unha diagonal

 18. Clasificación de polígonos

 19. Construción de polígonos regulares de ata cinco lados, inscritos na circunferencia